Ook dit winterseizoen 2017-2018 organiseert PTKV

DE ORTHOSHOP-WINTERDUBBELS.

Heb je zin om een hele winter lang deel te nemen aan een pouletornooi, zoek dan een partner en schrijf je in.

Je betaalt 35 euro per persoon waarna je een code krijgt en je kan inschrijven via de website. Hier vermeld je dan wanneer je graag speelt of wanneer je belet bent.

En je kan tijdens het tornooi voorstellen indienen om wedstrijden te verplaatsen.

Bovendien kan je het hele tornooi op PC of smartphone volgen via deze website. Je kan zowel je wedstrijdkalender, je score als de algemene stand terugvinden. 

Leef je ook deze winter volledig uit en schrijf je in voor de OrthoShopWinterdubbels 2017-2018!

Tornooivorm:

Dubbeltornooi in poulevorm.

Tornooiduur:

Van oktober 2017 tot maart 2018.

Speeltijdstippen:

Zaterdagavond (Velden en tijdstippen nog te bepalen)

Zondagnamiddag en -avond. (Velden en tijdstippen nog te bepalen)

Reeksen:

We bieden dezelfde reeksen aan als vorig jaar met bijkomend een Open Heren reeks.

De limiet van 13 ploegen per reeks is behouden, zodat iedere ploeg maximaal 12 wedstrijden kan spelen.

Dubbel Dames:

DD 15, DD 30, DD 60

Dubbel Heren:

DH 15, DH 30, DH 60

Dubbel gemengd:

DG 15, DG 30, DG 60

Poules:

Max. 13 ploegen per reeks, min. 6 ploegen per reeks. Kleinere reeksen spelen een heen- en terugronde.

De organisatie houdt zich het recht voor om een reeks al dan niet te laten starten.

Spelvorm:

Er wordt gespeeld naar 2 gewonnen short-sets!

(dus tot 6! Bij een 5-5 stand wordt er nog 1 spel gespeeld.)

Bij een 1-1 stand in de sets wordt een tiebreak tot 7 gespeeld.

Puntentelling:

3 punten voor winnaar in 2 sets.

2 punten voor winnaar door tiebreak.

1 punt voor verliezer door tiebreak.

Bij gelijke puntenstand tellen het verloren aantal spellen.

Planning:

Na de inschrijvingen is er een computerloting. Er wordt rekening gehouden met jullie onbeschikbaarheden. Geef ze dan ook door!

De planning is daarna raadpleegbaar op de site van PTKV / OrthoShop Winterdubbels.

HOE INSCHRIJVEN EN WANNEER ?

Vanaf nu tot en met 28 september 2015 .

35 euro per persoon (70 euro per koppel)

 

Je kan voor je inschrijvingscode terecht bij Hildegard Reynen. (0494/370565)

 

Je stuurt een mailtje naar hildegard.reynen@skynet.be met vermelding van OrthoShop WinterDubbels, namen van de deelnemers en de reeks waarin je wilt spelen.

 

Je stort 70 euro op de rekening BE25 7340 3893 3482 van Hildegard Reynen met dezelfde gegevens.

 

Ze stuurt je een mailtje met de code terug. Met deze code schrijf je je in via de website van PTKV-OrthoShop Winterdubbels.

Vermeldt zeker ook je e-mail adres, want je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van wijzigingen.

Hou ook deze code bij want je hebt ze later nog nodig indien je wedstrijden wil verplaatsen.

 

WALK-OVER REGLEMENT:

 

Als een ploeg belet is om te spelen:

    

     1.       Ofwel wisselt de ploeg in kwestie van tijdstip met een andere ploeg die op een ander tijdstip tegen de betreffende tegenstander moet spelen en geeft dit door via deze website.

     2.       Ofwel contacteert de ploeg in kwestie de betreffende tegenstander en stelt een ander wedstrijdtijdstip voor (mogelijke tijdstippen te raadplegen op de site)

Na consensus geeft de initiërende ploeg het nieuwe tijdstip door via de website.

 

Veranderingen van wedstrijd-tijdstip:

 

1.     dient minimum 24 uur op voorhand te worden doorgegeven via de website. Tracht zo snel mogelijk het terrein vrij te geven zodat anderen er gebruik kunnen van maken.

2.     Indien zonder voorafgaande waarschuwing (dus 24 uur op voorhand) een ploeg afwezig is op het tijdstip van de wedstrijd, wordt dit als een forfait beschouwd en krijgt de tegenstander 2 punten.

3.     de aanwezige ploeg krijgt in dat geval gedurende 1 uur de beschikking over het gereserveerde terrein.

 

Niet-gespeelde matchen leveren in de andere gevallen geen punten op.

Veel tennis-plezier!